کاندیداهای ثبت شده در سامانه معرفی کاندیدای استان فارس


سیدجلال سعیدی
اصولگرا

امام‌شهر

تعداد آراء
۱۵ نفر

مشاهده اطلاعات »

افشین تقی‌خانی
اعتدال

زنگی‌آباد

تعداد آراء
۳ نفر

مشاهده اطلاعات »

حمیدرضا جباری
اصلاح طلب

میان‌شهر

تعداد آراء
۲ نفر

مشاهده اطلاعات »

حسنعلی متانت
اصولگرا

خیرگو

تعداد آراء
۰ نفر

مشاهده اطلاعات »

محمدرضا فضلی
اصولگرا

رونیز

تعداد آراء
۰ نفر

مشاهده اطلاعات »

حسین خطیبی
اصلاح طلب

هماشهر

تعداد آراء
۰ نفر

مشاهده اطلاعات »

علی فاطمی
اصولگرا

سیدان

تعداد آراء
۰ نفر

مشاهده اطلاعات »

حسین فائزی‌پور
اصلاح طلب

میان‌شهر

تعداد آراء
۰ نفر

مشاهده اطلاعات »

حمیدرضا شهبازی
مستقل

مادرسلیمان

تعداد آراء
۰ نفر

مشاهده اطلاعات »

محمدعلی کریمی
مستقل

کامفیروز

تعداد آراء
۰ نفر

مشاهده اطلاعات »

افشین تقی‌خانی
مستقل

گله‌دار

تعداد آراء
۰ نفر

مشاهده اطلاعات »