ویژگی های یک انتخاب خــــوب :
آیا به هر کسی که شورای نگهبان ، تایید صلاحیت کند باید رای بدهیم؟

چرا یک عده را که مرعوب غربند یا غرب زده اند و به فکر تجمل و اشرافیگری اند تایید صلاحیت می کند؟
پاسخ:
شورای نگهبان محل تائید صلاحیت فردی از لحاظ مشکلات امنیتی، قضایی و هویتی است نه بررسی مبانی فکری یعنی امکان دارد که شخصی غربزده، نه مشکل امنیتی داشته باشد، نه پرونده قضایی، نه پرونده هویتی و مدارکش هم درست باشد، این شخص تائید صلاحیت می شود. اما همین شخص ازلحاظ فکری غرب زده است.
وظیفه:
وظیفه ما این است که برویم در مورد مبانی فکری شخص تحقیق کنیم و به اصلح برسیم، رهبر انقلاب اسلامی در بیان خصوصیات یک کاندیدای اصلح فقط بر روی مبانی فکری و عملی شخص تاکید دارند.
1. کار اجرایی بلد باشد و توانایی کشیدن بارِ سنگین اداره مملکت را داشته باشد.
2. معتقد به قانون اساسی و دارای روحیه مقاوم در برابر دشمنان باشد.
3. توانایی مدیریت اجرائی کشور را داشته باشد.
4. تدین، تعهد، آمادگی و توانائی انجام کار بزرگ مدیریت عالی اجرائی کشور را داشته باشد.
5. سیاست های اقتصاد مقاومتی داشته باشد.
6. مهذب به اخلاق باشد، به حاشیه ها نپردازد و ودعده بی مبنا ندهد.
7. شعار هایی بدهد که منطبق با واقعیات کشور باشد.
8. کاری، مردمی، مقاوم، ارزشی ، با تدبیر و قانون مدار باشد و درد مردم را حس کند.
9. همتش بر حفظ عزت و حرکت کشور در جهت هدف های انقلاب باشد.
10. نقاط قوت امروز را منهای نقاط ضعف موجود داشته باشد.
11. بتواند برای بازکردن گره مشکلات، ایستادگی، عزت ملی، و آینده کشور تلاش کند.
12. بتواند با امانتِ بار سنگین ریاست جمهوری را بر دوش بکشد.
13. پیش برنده کشور در عربه های مادی و معنوی باشد
14. انسان شایسته ، وارسته، با عزم، مومن، انقلابی، و با همت جهادی باشد.
15. ریخت و پاش و تبلیغات زیاد از اندازه نداشته باشد.
16. با برنامه، باتدبیر و باحکمت باشد.