ثبت نام در سامانه معرفی کاندیدا :

در صورتی که از حوزه انتخاباتی شهرستان های فارس کاندیدا شده اید برای استفاده از سامانه لطفا ثبت نام نمایید. همکاران بنده خیلی زود با شما تماس میگیرند.

فرم ثبت اطلاعات کاندیدا